Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"title(Caffeine);
suggested_size(200, 200);
screen_size(-3, -3, LINEAR, 3, 3, LINEAR);
set_chemical_anchor(0, -0.25, 0.5, -1);
benzen(0, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 4, -1, -1, 0, 1, 2, 3, -1, 5, , N, , N, , );
pentag(0, 5, 1, 0, 0, -1, 3, -1, 6, -1, -1, 7, -1, N, , , N, );
chemical_printf(CH3, 6, 0.2, 0.5, -1, 1, -6, -7);
chemical_printf(O, 0, 0, 0.7, -1, 4, -6, -7);
chemical_printf(H3C, 1, 0.2, 0.5, -1, 1, -20, -6);
chemical_printf(O, 2, 0, 0.7, -1, 4, -12, +4);
chemical_printf(CH3, 3, 0.2, 0.5, -1, 1, -6, +7);
stage(YES);
end;"


Go back to initial Try page.