Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(250, 250);
screen_size(-4, -4, LINEAR, 4, 4, LINEAR);
scale_type(COMPLEX); // try STANDARD, GRAY, GRAY_REVERSED, BLUE_RED, GREEN_RED, GREEN_MAGENTA, COMPLEX
value_mode(COMPLEX); // try COMPLEX, REAL, IMAGINARY, JOINED, ABSOLUTE, REAL_ABSOLUTE, IMAGINARY_ABSOLUTE
value_scale(LINEAR); // LINEAR is recommended, SQRT works for JOINED
curve(""c = x ^ 7 + 12"", 0, 1, -4, 4, LIGHTBLUE, , , 0, 5.0, """"); // try c = x ^ 2 - (1 + i) * x + 4 + 5 * i
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
translate_abs(-3.9, -0.1, NULL); printf(""-4"");
translate_abs( 3.5, -0.1, NULL); printf(""+4"");
translate_abs(-0.6, 3.9, NULL); printf(""+4i"");
translate_abs(-0.6, -3.6, NULL); printf(""-4i"");
end;"


Go back to initial Try page.