Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(350, 350);
screen_size(-24, -24, LINEAR, 24, 24, LINEAR);
scale_type(BLUE_RED);
value_mode(JOINED);
curve(""c = (x - 3 - 2*i) * (x - 3.5 + 3*i ) * (x + 8.6 - 3.5 * i ) * x"", 0, 1, -24, 24, LIGHTMAGENTA, LIGHTGREEN, YELLOW, 0, 28, """");
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
translate_abs(-23.95, -0.1, NULL); printf(""-24"");
translate_abs( 19, -0.1, NULL); printf(""+24"");
translate_abs(-0.7, 23.1, NULL); printf(""+24i"");
translate_abs(-0.7, -21.2, NULL); printf(""-24i"");
end;"


Go back to initial Try page.