Vyrobte si vlastní model!Found an error:
    10002 - NO_INPUT - Není zadána adresa ani formule, ani RPN, nebo jsou řetezce prázdné
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(500, 300);
screen_size(-4, -2.4, LINEAR, 4, 2.4, LINEAR);
translate_abs(0, -1.3, point[0]);
curve(""r = (1 + sin(x)) * (1 + 0.9 * cos(8 * x)) * (1 + 0.1 *cos(24 * x))"", 0, 1, 1, 0, 360, GREEN, , , 1, 0, );
curve(""r = sin(x / 2) * cos(x)"", 0, 0, 360, LIGHTRED, , , 1, 0, ); /* srdcovka */
end;"


Go back to initial Try page.