Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(500, 500);
screen_size(0, 0, LINEAR, 1000, 1000, LINEAR);
rectangle(100, 100, 300, 300, SOLID, 2, 'T');
rectangle(200, 200, 400, 400, SOLID, 2, 'T');
rectangle(300, 300, 500, 500, SOLID, 2, 'T');
floodfill(150, 150, COLOR511);
floodfill(250, 250, COLOR522);
floodfill(350, 350, COLOR533);
floodfill(450, 450, COLOR544);
rectangle(500, 500, 700, 700, SOLID, 2, 'T');
rectangle(600, 600, 800, 800, SOLID, 2, 'T');
rectangle(700, 700, 900, 900, SOLID, 2, 'T');
floodfill(550, 550, COLOR455);
floodfill(650, 650, COLOR355);
floodfill(750, 750, COLOR255);
floodfill(850, 850, COLOR155);
rectangle(900, 100, 700, 300, SOLID, 2, 'T');
rectangle(800, 200, 600, 400, SOLID, 2, 'T');
rectangle(700, 300, 500, 500, SOLID, 2, 'T');
floodfill(850, 150, COLOR151);
floodfill(750, 250, COLOR252);
floodfill(650, 350, COLOR353);
floodfill(550, 450, COLOR454);
rectangle(100, 900, 300, 700, SOLID, 2, 'T');
rectangle(200, 800, 400, 600, SOLID, 2, 'T');
rectangle(300, 700, 500, 500, SOLID, 2, 'T');
floodfill(150, 850, COLOR115);
floodfill(250, 750, COLOR225);
floodfill(350, 650, COLOR335);
floodfill(450, 550, COLOR445);
floodfill(050, 500, COLOR553);
end;"


Go back to initial Try page.