Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"title(Pentagon drawn into a circle);
suggested_size(320, 320);
screen_size(-1.5, -1.5, LINEAR, 1.5, 1.5, LINEAR);
animation_repetitions(5);
delay_between_images(100);

point_draw(); /* draw point as an 'x' */
printf(S);
circle_draw(1); /* draw circle */
stage(YES);
translate_abs(1, 0, point[0]);
point_draw();
printf(D);
stage(YES);
translate_abs(0, 1, point[1]);
point_draw();
printfxy(A, 0, -10);
stage(YES);
translate_abs(-1, 0, point[2]);
point_draw();
printfxy(C, -16, 0);
stage(YES);
translate_abs(0, -1, point[3]);
point_draw();
printf(B);
stage(YES);
abscisa_draw(point[0], point[2], DASHED, 1); /* D - C */
stage(YES);
abscisa_draw(point[1], point[3], DASHED, 1); /* A - B */
stage(YES);
translate_abs(0, 0, point[6]); /* point S */
arc_draw(0.7, 25, 55);
arc_draw(0.7, 305, 335);
stage(YES);
translate_point(point[0]); /* point D */
arc_draw(0.7, 125, 155);
arc_draw(0.7, 205, 235);
stage(YES);
translate_abs(0.5, 0.6, point[2]);
translate_abs(0.5, -0.6, point[3]);
abscisa_draw(point[2], point[3], DASHED, 1);
stage(YES);
translate_abs(0.5, 0, point[4]);
point_draw();
printf(E);
stage(YES);
arc_draw(sqrt(1 + 0.25, 0), 110, 190);
stage(YES);
translate_abs(0.5 - sqrt(1 + 0.25, 0), 0, point[5]);
point_draw();
printf(F);
stage(YES);
abscisa_draw(point[1], point[5], SOLID, 1); /* A - F */
abscisa_draw(point[1], point[6], SOLID, 1); /* A - S */
abscisa_draw(point[6], point[5], SOLID, 1); /* S - F */
stage(YES);
translate_abs(-0.37, 0.40, NULL);
printf(a5);
translate_abs(0, 0.5, NULL);
printf(a6);
translate_abs(-0.4, 0, NULL);
printf(a10);
stage(YES);
translate_point(point[1]); /* point A */
arc_draw(2 * sin(π/2 * (36/90)), 205, 225);
stage(YES);
double[0] = π/2 * (18/90);
translate_abs(-cos(double[0]), sin(double[0]), point[2]);
point_draw(); /* the point above C */
stage(YES);
double[1] = π/2 * (54/90);
translate_abs(-cos(double[1]), -sin(double[1]), point[3]);
point_draw(); /* the point below C */
stage(YES);
translate_abs(cos(double[1]), -sin(double[1]), point[4]);
point_draw(); /* the point below D */
stage(YES);
translate_abs(cos(double[0]), sin(double[0]), point[5]);
point_draw(); /* the point above D */
stage(YES);
abscisa_draw(point[1], point[2], SOLID, 3);
stage(YES);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
stage(YES);
abscisa_draw(point[3], point[4], SOLID, 3);
stage(YES);
abscisa_draw(point[4], point[5], SOLID, 3);
stage(YES);
abscisa_draw(point[5], point[1], SOLID, 3);
stage(YES);
end;"


Go back to initial Try page.