Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(704, 600);
screen_size(-500, -300, LINEAR, 204, 300, LINEAR);
animation_repetitions(0);
delay_between_images(1);

set_color(BLACK);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
floodfill_to_black(100, 100, COLOR554);
set_color(WHITE);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
circle_draw_ex(100, 0, 100, GREEN, SOLID, 2);
double[4] = π * (0/180.0);
circle_draw_ex(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), 3, GREEN, SOLID, 4);
translate_abs(100, 0, point[0]);
translate_abs(200, 0, point[1]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), point[2]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 0, point[3]);
translate_abs(100 + 100, 100 * tan(double[4]), point[4]);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[4], SOLID, 3);
set_color(GREEN);
abscisa_draw(point[0], point[2], SOLID, 3);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
set_color(LIGHTBLUE);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTRED);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTMAGENTA);
abscisa_draw(point[1], point[4], SOLID, 3);
translate_abs(0, 0, point[5]);
translate_abs(-500, 0, point[6]);
set_color(BLACK);
abscisa_draw(point[5], point[6], SOLID, 1);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * sin(π * (x + 0) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTRED, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * cos(π * (x + 0) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTBLUE, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * tan(π * (x + 0) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTMAGENTA, , , 2, 0, );
double[4] = π * (0/180.0);
translate_abs(-60, 100 * sin(double[4]) + 15, NULL); printf(""sin(x)"");
translate_abs(-60, 100 * cos(double[4]) + 15, NULL); printf(""cos(x)"");
translate_abs(-52, 100 * tan(double[4]) + 5, NULL); printf(""tg(x)"");
stage(NO);

set_color(BLACK);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
floodfill_to_black(100, 100, COLOR554);
set_color(WHITE);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
circle_draw_ex(100, 0, 100, GREEN, SOLID, 2);
double[4] = π * (1/180.0);
circle_draw_ex(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), 3, GREEN, SOLID, 4);
translate_abs(100, 0, point[0]);
translate_abs(200, 0, point[1]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), point[2]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 0, point[3]);
translate_abs(100 + 100, 100 * tan(double[4]), point[4]);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[4], SOLID, 3);
set_color(GREEN);
abscisa_draw(point[0], point[2], SOLID, 3);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
set_color(LIGHTBLUE);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTRED);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTMAGENTA);
abscisa_draw(point[1], point[4], SOLID, 3);
translate_abs(0, 0, point[5]);
translate_abs(-500, 0, point[6]);
set_color(BLACK);
abscisa_draw(point[5], point[6], SOLID, 1);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * sin(π * (x + 1) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTRED, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * cos(π * (x + 1) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTBLUE, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * tan(π * (x + 1) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTMAGENTA, , , 2, 0, );
double[4] = π * (1/180.0);
translate_abs(-60, 100 * sin(double[4]) + 15, NULL); printf(""sin(x)"");
translate_abs(-60, 100 * cos(double[4]) + 15, NULL); printf(""cos(x)"");
translate_abs(-52, 100 * tan(double[4]) + 5, NULL); printf(""tg(x)"");
stage(NO);

set_color(BLACK);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
floodfill_to_black(100, 100, COLOR554);
set_color(WHITE);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
circle_draw_ex(100, 0, 100, GREEN, SOLID, 2);
double[4] = π * (2/180.0);
circle_draw_ex(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), 3, GREEN, SOLID, 4);
translate_abs(100, 0, point[0]);
translate_abs(200, 0, point[1]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), point[2]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 0, point[3]);
translate_abs(100 + 100, 100 * tan(double[4]), point[4]);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[4], SOLID, 3);
set_color(GREEN);
abscisa_draw(point[0], point[2], SOLID, 3);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
set_color(LIGHTBLUE);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTRED);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTMAGENTA);
abscisa_draw(point[1], point[4], SOLID, 3);
translate_abs(0, 0, point[5]);
translate_abs(-500, 0, point[6]);
set_color(BLACK);
abscisa_draw(point[5], point[6], SOLID, 1);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * sin(π * (x + 2) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTRED, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * cos(π * (x + 2) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTBLUE, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * tan(π * (x + 2) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTMAGENTA, , , 2, 0, );
double[4] = π * (2/180.0);
translate_abs(-60, 100 * sin(double[4]) + 15, NULL); printf(""sin(x)"");
translate_abs(-60, 100 * cos(double[4]) + 15, NULL); printf(""cos(x)"");
translate_abs(-52, 100 * tan(double[4]) + 5, NULL); printf(""tg(x)"");
stage(NO);

set_color(BLACK);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
floodfill_to_black(100, 100, COLOR554);
set_color(WHITE);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
circle_draw_ex(100, 0, 100, GREEN, SOLID, 2);
double[4] = π * (3/180.0);
circle_draw_ex(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), 3, GREEN, SOLID, 4);
translate_abs(100, 0, point[0]);
translate_abs(200, 0, point[1]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), point[2]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 0, point[3]);
translate_abs(100 + 100, 100 * tan(double[4]), point[4]);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[4], SOLID, 3);
set_color(GREEN);
abscisa_draw(point[0], point[2], SOLID, 3);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
set_color(LIGHTBLUE);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTRED);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTMAGENTA);
abscisa_draw(point[1], point[4], SOLID, 3);
translate_abs(0, 0, point[5]);
translate_abs(-500, 0, point[6]);
set_color(BLACK);
abscisa_draw(point[5], point[6], SOLID, 1);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * sin(π * (x + 3) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTRED, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * cos(π * (x + 3) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTBLUE, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * tan(π * (x + 3) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTMAGENTA, , , 2, 0, );
double[4] = π * (3/180.0);
translate_abs(-60, 100 * sin(double[4]) + 15, NULL); printf(""sin(x)"");
translate_abs(-60, 100 * cos(double[4]) + 15, NULL); printf(""cos(x)"");
translate_abs(-52, 100 * tan(double[4]) + 5, NULL); printf(""tg(x)"");
stage(NO);

set_color(BLACK);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
floodfill_to_black(100, 100, COLOR554);
set_color(WHITE);
rectangle(-1, 300, 204, -300, SOLID, 1, 'O');
circle_draw_ex(100, 0, 100, GREEN, SOLID, 2);
double[4] = π * (4/180.0);
circle_draw_ex(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), 3, GREEN, SOLID, 4);
translate_abs(100, 0, point[0]);
translate_abs(200, 0, point[1]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 100 * sin(double[4]), point[2]);
translate_abs(100 + 100 * cos(double[4]), 0, point[3]);
translate_abs(100 + 100, 100 * tan(double[4]), point[4]);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[4], SOLID, 3);
set_color(GREEN);
abscisa_draw(point[0], point[2], SOLID, 3);
set_color(LIGHTGRAY);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
set_color(LIGHTBLUE);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTRED);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 3);
set_color(LIGHTMAGENTA);
abscisa_draw(point[1], point[4], SOLID, 3);
translate_abs(0, 0, point[5]);
translate_abs(-500, 0, point[6]);
set_color(BLACK);
abscisa_draw(point[5], point[6], SOLID, 1);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * sin(π * (x + 4) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTRED, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * cos(π * (x + 4) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTBLUE, , , 2, 0, );
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 100 * tan(π * (x + 4) / 180.0)"", 0, 1, -500, 0, LIGHTMAGENTA, , , 2, 0, );
double[4] = π * (4/180.0);
translate_abs(-60, 100 * sin(double[4]) + 15, NULL); printf(""sin(x)"");
translate_abs(-60, 100 * cos(double[4]) + 15, NULL); printf(""cos(x)"");
translate_abs(-52, 100 * tan(double[4]) + 5, NULL); printf(""tg(x)"");
stage(NO);
end;"


Go back to initial Try page.