Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(500, 500); /* picture size as pixels */
screen_size(-1.2, -1.2, LINEAR, 1.2, 1.2, LINEAR); /* for rel. coord */
/* abs. coordinates: west longit., north latit., east long., south latit. */
geo_rectangle(19000000, 44700000, 29000000, 56000000, BORDERS, 0); /* Greece */
geo_floodfill(16800000, 51000000, COLOR030); /* absolute geo-coordinates */
geo_floodfill(16800000, 49000000, COLOR030);
geo_floodfill(20000000, 49000000, COLOR400);
geo_floodfill(20200000, 44800000, COLOR533);
geo_floodfill(20200000, 45100000, COLOR533);
geo_floodfill(21200000, 45100000, COLOR533);
geo_floodfill(20000000, 47000000, COLOR533);
geo_floodfill(29400000, 44800000, COLOR530);
geo_floodfill(29400000, 44900000, COLOR530);
geo_floodfill(28700000, 45000000, COLOR530);
geo_floodfill(24000000, 45000000, COLOR530);
geo_floodfill(24000000, 47000000, COLOR433);
geo_floodfill(22000000, 51000000, YELLOW);
geo_floodfill(22000000, 52000000, YELLOW);
geo_floodfill(23500000, 51300000, YELLOW);
geo_floodfill(25000000, 54700000, YELLOW);
geo_floodfill(27200000, 48500000, YELLOW);
geo_floodfill(28900000, 47500000, COLOR455);
geo_floodfill(20000000, 55000000, COLOR455);
geo_floodfill(28300000, 49300000, COLOR455);
geo_floodfill(28300000, 52000000, COLOR422);
geo_floodfill(27970000, 53800000, COLOR422);
geo_floodfill(26300000, 50800000, COLOR422);
geo_floodfill(25976000, 51520000, COLOR422);
geo_floodfill(23400000, 49900000, YELLOW);
geo_floodfill(23900000, 49900000, YELLOW);
geo_floodfill(24200000, 49710000, YELLOW);
geo_floodfill(20700000, 51800000, YELLOW);
geo_floodfill(20800000, 52200000, YELLOW);
geo_floodfill_ex(24650000, 49400000, YELLOW, 0, 1000000);geo_rectangle(19000000, 44700000, 29000000, 56000000, NON_BORDERS, 1);
picture_frame(1, MAGENTA);
end;"


Go back to initial Try page.