Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"// Program na základě parametrů vypočítává počty iterací pro jednotlivé body,
// ukončí se na bodu, kde počet iterací je větší nebo roven počtu zadanému
// předposledním parametrem příkazu Mandelbrot().
// Výsledný obrazec závisí na suggested_size() neboli jemnosti obrázku.
//
suggested_size(500, 500); /* picture size as pixels */
screen_size(-2.1, -2.1, LINEAR, 2.1, 2.1, LINEAR); /* for relative coords */
Mandelbrot(-2.1, -2.1, 2.1, 2.1, ""P"", 900, ""Y"");
end;"


Go back to initial Try page.