Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"///// Elipsa v obecne poloze /////

suggested_size(300, 300);
screen_size(-4, -4, LINEAR, 4, 4, LINEAR);
scale_type(GREEN_RED);
curve(""z = x ^ 2 - x * y + y ^ 2 - 4"", 0, 1, -4, 4 , LIGHTBLUE, , , 0, 0.1, ZERO);
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
translate_abs(-3.9, -0.1, NULL); printf(""-4"");
translate_abs( 3.5, -0.1, NULL); printf(""+4"");
translate_abs(-0.6, 3.9, NULL); printf(""+4"");
translate_abs(-0.6, -3.6, NULL); printf(""-4"");
end;"


Go back to initial Try page.