Vyrobte si vlastní model!Found an error:
    10007 - WRONG_ELEMENT - Proměnná chybná nebo na nevhodném místě
    :
(DOUBLE(0) ^ 2 + DOUBLE(1) ^ 2, 0))) + sin(7 * (sqrt((DOUBLE(0) + 0.5) ^ 2 + DOUBLE(1) ^ 2, 0))) + sin(7 * (sqrt((DOUBLE(0) - 0.5) ^ 2 + DOUBLE(1) ^ 2, 0)))
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(320, 320);
screen_size(-1.2, -1.2, LINEAR, 1.2, 1.2, LINEAR);

/* three oscilating points */
/* the uses standard color pallete (216 colors) */

curve(z = sin(7 * (sqrt (x ^ 2 + y ^ 2, 0))) +
sin(7 * (sqrt((x + 0.5) ^ 2 + y ^ 2, 0))) +
sin(7 * (sqrt((x - 0.5) ^ 2 + y ^ 2, 0))), 0, 1, -1.2, 1.2, LIGHTBLUE, , , 0, 0.01, MIDDLE);
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
end;"


Go back to initial Try page.