Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(250, 250);
screen_size(-1.2, -1.2, LINEAR, 1.2, 1.2, LINEAR);
scale_type(GRAY_REVERSED);
/* 2 oscilating points */
/* the distance is lambda / 2 */
curve(z = sin(4 * 3.1416 * (sqrt((x + 0.5 / 4) ^ 2 + y ^ 2, 0))) + sin(4 * 3.1416 * (sqrt((x - 0.5 / 4) ^ 2 + y ^ 2, 0))), 0, 1, -1.2, 1.2, LIGHTRED, , , 0, 0.01, MIDDLE);
/* a curve layed over the 3D-plot */
curve(y = 0.5 * x * sin(10 * x), 0, 1, -1, 1, YELLOW, , , 3, 0, ); /* sinusoida */
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
end;"


Go back to initial Try page.