Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(350, 350);
screen_size(-1.1, -1.1, LINEAR, 1.1, 1.1, LINEAR);
scale_type(BLUE_RED);
value_mode(JOINED);
curve(""0 = x - sin(8 * y)"", 0, 1, -1.1, 1.1, LIGHTMAGENTA, LIGHTGREEN, YELLOW, 0, 0.025, """");
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
end;"


Go back to initial Try page.