Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/100/280714.html

Národní politika 29. července 1914

Rakousko vypovědělo Srbsku válku


    Z Vídně, 28. července (Tel. t. k.) Úřední "Wiener Zeitung" vyhlašuje: Na základě Nejvyššího rozhodnutí Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva ze dne 28. července r. 1914 bylo dnes královské srbské vládě zasláno ve francouzském jazyku sepsané vypovězení války, jež v českém překladu zní takto:
    "Poněvadž královská srbská vláda neodpověděla uspokojivě na notu, kterou jí odevzdal rakousko-uherský vyslanec v Bělehradě dne 23. července r. 1914, jest c. a k. vláda nucena, aby pečovala sama o ochranu svých práv a zájmu a aby za tímto účelem apelovala na moc zbraní. Rakousko-Uhersko má tudíž zato, že jest od tohoto okamžiku ve válečném vztahu se Srbskem. Rakousko-uherský ministr zahraničních záležitostí hr. Berchtold."

   * * *

    Naděje, která včera ještě v hodinách dopoledních navázány byly k ohlášenému prostředkovacímu návrhu Anglie, se nesplnily. Naopak, splnila se předpověď vídeňských zpráv, že Rakousko-Uhersko žádným prostředkovacím návrhem od své vojenské akce odvrátiti se nedá. Byloť včera v odpoledních hodinách úředně ohlášeno, že vzhledem k neuspokojivému obsahu srbské odpovědi na rakousko-uherskou notu naše monarchie rozhodla se hájiti svá práva zbraní. Tím vypovězena byla válka Srbsku a dle dalších zpráv také již došlo k válečné akci. Dne 28.června spáchán byl v Sarajevě vražedný útok na arciknížete následníka a na jeho choť, jemuž oba podlehli. A právě za měsíc od neblahého dne, tedy dne 28. července, zahájeno mezi oběma státy válečné nepřátelství.