Národní práce - 7. června 1944

Útok na západní Evropu

Z Vůdcova hlavního stanu 6. června. - Čtk.

   Vrchní velitelství branné moci oznamuje:

   Uplynulé noci zahájil nepřitel svůj útok na západní Evropu, již dlouho připravovaný a námi očekávaný. Po těžkých leteckých útocích na naše pobřežní opevnění, které byly úvodem, vysadil na několika místech severofrancouzského pobřeží mezi Le Havrem a Cherbourgem leteckou pěchotu a přistál zároveň i za podpory velkých námořních branných sil také od moře. V napadených pobřežních úsecích jsou v proudu úporné boje.

   V Italii podnikl nepřitel z Říma několik marných náporů na naše zajišťovací jednotky západně a severně od města. Východně od města se nepřátelské útoky, podnikané po celý den se soustředěnými silami u Tivoli a západně odtud, zhroutily po lítém zápolení. Stíhačky a protiletadlové dělostřelectvo letectva sestřelilo nad hornoitalským prostorem osm nepřátelských letadel.

   Na východě probojovávaly se německo-rumunské oddíly, účinně podporované silnými německo-rumunskými leteckými svazy, západně od Jasů přes houževnatý nepřátelský odpor v tuhých bojích dále kupředu a odrazily opětovné bolševické protiútoky. V leteckých bojích bylo zničeno 39 nepřátelských letadel. Z ostatní východní fronty se hlásí jen místní šarvátky z bojového prostoru vitebského.

   V Charvátsku přepadly oddíly pozemního vojska a vojenských SS za vrchního velení generálobrsta Rendulice podporované silnými svazy bombardovacích a bitevních letadel, středisko Titových skupin a po několikadenních tuhých bojích je rozdrtily. Nepřítel ztratil podle prozatimních hlášeních 6240 mužů. Kromě toho byly ukořistěny četné zbraně všech druhů a četné zásobovací objekty.


Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/iso/100/060644.html