Časová osa

Pravidla


Časová osa s vyznačením období a událostí:
  Období
  - společnost agrární - ovládnutí Země
  - společnost industrální - ovládnutí technologie
  - společnost informační (postindustrální) - ovládnutí myšlení
  - společnost sociální (postinformační) - ovládnutí smíru

Časová osa s vyznačením klimatických výkyvů a epidemií nemocí

Události - katastrofy od roku 1900:
  - WWI
  - občanská válka v Rusku
  - krach na burze
  - hlad na Ukrajině
  - Мы, коммунисты — не пацифисты, мы всегда были против несправедливых войн, империалистических войн за передел мира, за порабощение и эксплуатацию трудящихся. Мы всегда были за справедливые войны, за свободу и независимость народов.
Германия хочет уничтожить наше социалистическое государство: истребить миллионы советских людей, а оставшихся в живых превратить в рабов. Спасти нашу Родину может только война с фашистской Германией и победа в этой войне. - Сталин, 5 мая 1941 г.
  - WWII
- In Prague, big red posters were put up on which one could read that seven Czechs had been shot today. I said to myself, 'If I had to put up a poster for every seven Poles shot, the forests of Poland would   not be sufficient to manufacture the paper. - Hans Michael Frank, Germany's chief jurist and Governor-General of occupied Poland, 1940
- A thousand years will pass and still Germany's guilt will not have been erased. - Hans Michael Frank, Germany's chief jurist and Governor-General of occupied Poland, 1945
 

  - Vietnam
  - ČSSR - invaze SSSR
  - AIDS
  - Afgánistán - invaze SSSR
  - Černobyl
  - válka Irák - Irán
  - Jugoslávie
  - Afgánistán - invaze USA
  - Irák
  - potravinové skandály v Číně
  - krize 2008
 

Země           Obyvatel    Vojáků        Tanků   Obrněných   Děl     Vrtulníků    Bojových  Bombardéry  Ponorky
                                                                      vozidel                                     letounů
                    miliony                           kusy         kusy       kusy       kusy         kusy         kusy             kusy
 

Rusko           138         1 100 000     12 600    55 000    40 000    1 500         800        200              61

EU státy
NATO           485         1 499 000       3 060    22 076      2 100     2 344     1 950

USA              313        1 400 000        8 500    43 300    28 000    4 400      2 900       170               71

Turecko          79            511 000       3 600      7 100       1 800      360         451                            14

Kanada          34               68 000         106       2 100          150      130         154

NATO
Celkově        907         3 478 000      17 266   74 576     32 050     7 234     5 455

Čína            1300         2 285 000                                                                                                       60

Indie            1200        1 325 000                                                                                                        20
 
 

Příklad

Dějepis
Koneckonců - všechno je dějepis

//       => nic (duch)
//       => Velký třesk
//       => prvky
//       => genetika
//       => homo sapiens
//       => reflexe
//       => úplná reflexe
//       => filosofie
//       => humanismus - všeobecné společenské zásady - Listina základních práv ...

//  ČastoKladenéDotazy:
//       - proč je vesmír tak velký - jinak by to nefungovalo
//       - kolik je vesmírů - nevíme; možná spousta a ten náš je jeden z nich

Historické texty

Historie

Odkazy

Hromádka dat - hlavně války z
www.valka.cz

753 př.n.l.              tradiční datum založení Říma
8.- 6. stol.př.n.l.     Řím:  „doba královská“
510 př.n.l.              tradiční datum vyhnání etruské dynastie z Říma, konec království a počátek římské republiky
509 – 205 př.n.l.    Rané období římské republiky
509 př.n.l.              tradiční datum smlouvy mezi Římem a Kartágem
500 - 449 př.n.l.    Řecko-perské války
498                        počátek bojů mezi Římany a Latiny
449                        tradiční datum zákonů 12 desek
444                        plebejové získávají sňatkové právo s patricii
431 - 404 př.n.l.     Peloponéská válka
kolem 400              příchod Keltů do severní Itálie
387                        dobytí Říma Kelty
367                         plebejové získávají přístup ke konzulátu
334 - 352 př.n.l.     Tažení Alexandra Velikého
326                         zrušení dlužního otroctví v Římě
323 - 280 př.n.l.     Války Diadochů
304                         Řím ovládá Kampánii
290                         konec bojů mezi Římem a Sammity
282-272                 boj Římanů s Tarentem (? 281 - 272 př.n.l.   Války s Pyrrhem)
272                         pád Tarentu
265                         dobytí posledního etruského města
264-241 př.n.l.        1. punská válka
218-201                  2. punská válka
216                         bitva u Kann
215-205                 1. válka Římanů s Makedonií
200 - 197 př.n.l. 2. Makedonská válka
192-188                 válka mezi Římany a Sýrií
171 - 168 př.n.l. 3. Makedonská válka
168                        podmanění Makedonie
149-146 př.n.l        3.  punská válka
146        př.n.l         vyvrácení Kartága a Korintu
112 - 106 př.n.l.     Válka s Jogurthou
90 - 88 př.n.l.         Válka se spojenci
58 - 51 př.n.l.         Války galské - Caesarovo tažení v Galii
49 - 45 př.n.l.         Občanská válka v Římě
37 - 31 př.n.l.         Občanská válka v Římě
101 - 106               Dácké války
166 - 180               Markomanské války
450 - 453               Války s Huny
6. - 8.století            Avarské výboje
632 - 750               Arabské výboje
638                        dobytí Jeruzaléma muslimy
711 - 1492            Reconquista
768 - 814               Tažení Karla Velikého
772 - 804               Saské války
9. - 10.století           Maďarské výboje
9. - 11.století           Vikingské výboje
11. století - 1122     Boj o investituru mezi císaři a papeži
1071                       seldžučtí Turci porazili byzantské vojsko u Manzikertu
1096 - 1099          1. křížová výprava
1096 listopad   27   1. křížová výprava (Výprava chudiny) - vyhlášena papežem Urbanem II u francouzského města Clermont.
1096                       1. křížová výprava (druhá část)
1097 srpen       1     příchod křižáků do Konstantinopole
1099 červen     7     obléhání Jeruzaléma křižáky
1099 červenec 15   dobytí Jeruzaléma křižáky
1147 - 1149           2. křížová výprava
1187                       bitva u Hattínu - vítězství Saladina
1187 srpen      20   obléhání Jeruzaléma Saladinem
1187 říjen        2  dobytí Jeruzaléma Saladinem
1189 - 1192           3. křížová výprava
1191 červenec 12   dobytí města Akkon  křížáky

1202 - 1204  4. křížová výprava
1203 - 1226  křížová výprava proti Albigenským
1206 - 1280  mongolské výboje
1218 - 1221  5. křížová výprava
1227 - 1229  6. křížová výprava
1248 - 1254  7. křížová výprava
1270             8. křížová výprava

1337 - 1457 stoletá válka

1414 - 1436 husitské války
1420 - 1431 5 křížových výprav proti husitům
1455 - 1485 Válka růží v Anglii
1474 - 1477 Švýcarsko-burgundská válka
1492 - 1543 Conquista (dobývání Ameriky)
1495 - 1559 Francouzsko-španělská válka

1566 - 1648 Španělsko-nizozemská válka
1587 - 1604 Anglicko-španělská válka
1592 - 1598 Japonsko-korejská válka

1618 - 1648 Třicetiletá válka
1640 - 1660 Anglická občanská válka
1652 - 1654 1. Anglicko-nizozemská válka
1664 - 1667 2. Anglicko-nizozemská válka
1667 - 1668 Devoluční (francouzsko-nizozemská) válka
1672 - 1678 3. Anglicko-nizozemská válka
1688 - 1689 Slavná revoluce v Anglii

1700 - 1714 Válka o španělské dědictví
1700 - 1721 Severní válka
1714 - 1718 Rakousko-turecká válka
1736 - 1739 Rakousko-turecká válka
1740 - 1478 Války o rakouské dědictví
1756 - 1763 Sedmiletá válka
1775 - 1783 Válka za nezávislost USA
1777 - 1779 Válka o bavorské dědictví
1787 - 1792 Rusko-turecká válka
1792 - 1802 Války s revoluční Francií

1802 - 1805 Válka o nezávislost Haity
1803 - 1804 Britská expedice na Ceylon
1803 - 1815 Napoleonské války
1804 - 1813 1. Rusko-perská válka
1804 - 1806 Srbské povstání
1804 - 1810 Usmanský Džihád
1804 - 1830 Černá válka
1805 - 1811 Egyptská revoluce
1805 Haitská invaze do Santo Domingo
1805 - 1807 Válka Třetí koalice
1806 - 1812 Rusko-turecká válka
1808 - 1809 Rusko-turecká válka
1808 - 1809 2. Rusko-švédská válka
1810 - 1826 Války za nezávislost Latinské Ameriky
1810 - 1811 Anglo-holandská válka na Javě
1810 Válka o nezávislost Argentiny
1810 Dobytí Havaje
1810 - 1820 Pandžábská válka
1810 - 1823 Mexická válka za nezávislost
1812 - 1815 Anglo-americká válka
1815 Stodení válka
1815 Neapolská válka
1815 - 1816 Španělská invaze do Nové Granady
1816 Afghánsko-perská válka
1817 - 1818 Válka za nezávislost Chile
1820 - 1823 Španělská občanská válka
1821 - 1825 Válka za nezávislost Brazílie
1821 Povstání na Sardinii
1821 - 1823 Turecko-perská válka
1821 - 1830 Řecká osvobozenecká válka
1823 - 1826 1. Anglo-Barmská válka
1825 - 1830 Velká válka na Javě
1826 - 1828 2. Rusko-perská válka
1827 - 1829 Bolivijsko-peruánská válka
1827 - 1844 Blokáda Západní Afriky
1828 - 1829 Rusko-turecká válka
1828 - 1834 Válka Dvou bratrů
1829 Mexicko-španělská válka
1830 - 1847 Francouzsko-alžírská válka
1830 Belgická válka za nezávislost
1831 - 1833 1. Egyptská válka
1831 - 1834 Siamsko-kambodžská válka
1832 - 1834 1. Džihád Abdala Qadira
1832 Válka Černého jestřába
1835 - 1837 2. Džihád Abdala Qadira
1836 Afghánsko-sikhská válka
1836 - 1838 Afghánsko-perská válka
1838 - 1841 2. Egyptská válka
1838 - 1842 1. Anglo-afghánská válka
1839 - 1840 Arabská válka
1839 - 1842 1. Opiová (britsko-čínská válka)
1839 - 1842 Argentinsko-uruguayská válka
1839 - 1849 Válka na Bali
1840 Občanská válka v Kolumbii
1840 Texasko-komančská válka
1840 - 1846 Španělská občanská válka
1840 - 1847 3. Džihád Abdala Qadira
1840 Občanská válka Zulu
1841 Peruánsko-bolívijská válka
1841 - 1845 Siamsko-Vietnamská válka
1842 - 1845 Peruánská občanská válka
1842 - 1852 Uruguayská velká válka
1844 Dominikánská válka za nezávislost
1845 - 1847 1. Maorská válka
1845 - 1846 1. Válka Sikhů
1846 - 1848 Americko-mexická válka
1848 - 1849 Revoluce v Evropě
1848 - 1849 1. Italská válka za nezávislost
1848 - 1850 1. Šlesvická válka
1848 - 1849 2. Válka Sikhů
1850 - 1855 Afghánská občanská válka
1851 - 1857 Francouzsko-vietnamská válka
1852 - 1853 2. Aglo-barmská válka
1852 - 1864 Umarův Džihád
1853 - 1856 Krymská válka
1856 - 1858 2. Opiová (britsko-francouzsko-čínská válka)
1857 - 1858 Válka v Utahu
1857 - 1859 Anglo-indická válka (protibritské povstání)
1858 - 1860 Italsko-francouzsko-rakouská válka
1858 - 1863 Francouzsko-indočínská válka
1858 - 1867 Mexická občanská válka
1858 - 1865 Venezuelská občanská válka
1859 2. Italská válka za nezávislost
1859 - 1860 Ekvádorsko-peruánská válka
1859 - 1860 Marocká válka
1860 - 1865 Válka s Apači a Navahy
1860 - 1861 Kolumbijská občanská válka
1860 - 1862 Válka v Herzegovině
1862 - 1864 Transvaalská občanská válka
1861 - 1865 Válka Severu proti Jihu (občanská válka v USA)
1862 - 1864 Válka se Siuxy
1862 - 1867 Francouzsko-mexická válka
1863 - 1879 Afghánská občanská válka
1863 Válka mezi Ekvádorem a Novou Granadou
1863 - 1868 Japonská občanská válka
1863 - 1877 Muslimské povstání v Číně
1864 Prusko-rakousko-dánská válka
1864 - 1870 Paraguayská váílka
1864 - 1868 Válka s Cheyeny a Arapahy
1865 Anglo-bhútánská válka
1865 - 1866 Chilsko-španělská válka
1865 - 1875 Válka v Rudém moři
1865 - 1868 Válka se Siuxy
1866 Prusko-rakousko-italská válka
1868 - 1878 Desetiletá válka na Kubě
1867 - 1870 občanská válka ve Venezuele
1870 - 1871 Prusko-francouzská válka
1871 - 1873 Válka s Apači
1871 Francouzská občanská válka
1871 - 1875 Súdánská válka
1873 - 1874 Francouzsko-indočínská válka
1874 - 1879 Válka na Horním Nilu
1876 - 1883 Válka s Apači
1876 Srbsko-turecká válka
1876 - 1866 Válka se Siuxy
1877 - 1878 Rusko-turecká válka
1878 - 1880 2. Anglo-afghánská válka
1878 Válka s Čejeny
1878 - 1879 Anglo-zulská válka
1879 - 1880 Pouštní válka v Argentině
1879 - 1884 Pacifická válka
1880 - 1884 Zulská občanská válka
1880 - 1881 Samoánská občanská válka
1881 - 1885 Džihád Madhista v Súdánu
1882 - 1883 Francouzsko-indočínská válka
1882 - 1900 Korejská občanská válka
1885 - 1886 Válka s Apači
1885 - 1886 Srbsko-bulharská válka
1885 Rusko-afghánská válka
1885 - 1890 3. Anglo-barmská válka
1885 - 1895 Vietnamské povstání
1887 - 1889 Italsko-etiopská válka
1888 - 1890 Povstání arabů v Německé Východní Africe
1890 - 1891 Válka se Siuxy
1891 Chilská občanská válka
1893 - 1865 Brazilská občanská válka
1893 Francouzsko-siamská válka
1893 Válka s Tuaregy
1894 - 1905 Válka na Madagaskaru
1894 - 1895 Čínsko-japonská válka
1895 - 1896 1. Italsko-habešská válka
1895 - 1898 Válka za nezávislost Kuby
1897 1. Řecko-turecká válka
1898 Španělsko-americká válka
1899 - 1902 Anglo-burská válka
1899 - 1901 Boxerské povstání v Číně
1899 - 1902 Americko-filipínská válka
1899 - 1903 Tisícidenní válka

1900 - 1925 Arabská válka
1900 Saharská válka
1904 - 1905 Rusko-japonská válka
1905 Válka za nezávislost Kréty
1906 - 1909 Válka prasat
1908 - 1909 Marocká válka
1908 - 1909 Perská občanská válka
1909 - 1911 Nikaraguyská občanská válka
1911 - 1914 Mexická občanská válka
1911 - 1912 Italsko-turecká válka
1911 Rusko-perská válka
1911 - 1912 Francouzsko-marocká válka
1912 - 1913 Balkánské války
1914 - 1918 První světová válka
1917 - 1921 Občanská válka v Rusku
1918 Finslká občanská válka
1918 - 1920 Anglo-irská válka
1919 3. Anglo-afghánská válka
1919 - 1920 Sovětsko-polská válka
1919 - 1923 Turecká válka za nezávislost
1919 Maďarsko-československá válka
1919 Maďarsko-rumunská válka
1919 Portugalská občanská válka
1919 3. Anglo-afghánská válka
1920 Mexická občanská válka
1921 - 1922 Irská občanská válka
1921 - 1922 2. Řecko-turecká válka
1924 - 1924 1. Čínská občanská válka
1927 - 1933 Nikaraguyská občanská válka
1928 - 1929 Afghánská občanská válka
1928 - 1936 2. Čínská občanská válka
1934 Saudsko-jemenská válka
1935 - 1936 2. Italsko-habešská válka
1936 - 1939 Španělská občanská válka
1931 - 1945 Japonsko-čínská válka
1939 - 1945 Druhá světová válka
1939 - 1940 Zimní (rusko-finská) válka
1945 - 1975 Války ve Vietnamu
1946 - 1989 Studená válka
1946 - 1949 3. Čínská občanská válka
1948 - 1949 1. Arabsko-izraelská válka
1950 - 1953 Korejská válka
1954 - 1962 Francouzsko-alžírská válka
1956 2. Arabsko-izraelská válka
1967 3. Arabsko-izraelská válka
1973 4. Arabsko-izraelská válka
1979 - 1989 Rusko-afghánská válka
1980 - 1988 Írácko-íránská válka
1982 Britsko-argentinská válka o Falklandy
1990 - 1991 Somálská revoluce
1990 - 1992 Povstání v Jižní Osetii
1990 Převrat v Libanonu
1991 - 1993 Somálská občanská válka
1991 Vojenský převrat v Thajsku
1991 - 1992 Moldavská občanská válka
1991 - 1996 Občanská válka v Sierra Leone
1991 - 1994 Občanská válka v Džibuty
1991 Válka v Perském zálivu
1992 - 1993 Povstání v Abcházii
1992 Alžírská občanská válka
1992 Angolská občanská válka
1992 - 1992 Občanská válka v Bosně
1992 - 1998 Povstání Rudých Khmérů
1992 Vojenský převrat v Sierra Leone
1992 - 1994 Občanská válka v Tádžikistánu
1992 Vojenský převrat ve Venezuele
1992 Vojenský převrat v Čadu
1993 - 1994 Občanská válka v Burundi
1993 - 1996 Válka v Jugoslávii
1994 - 1997 Rusko-čečenská válka
1994 Povstání Chiapas v Mexiku
1994 - 1995 Etnické násilí v Ghaně
1994 Genocida v Rwandě
1995 Hraniční válka mezi Ekvádorem a Peru
1995 Nepokoje v Ghaně
1996 Vojenský převrat v Burundi
1996 Povstání v Kolumbii
1996 Občanská válka v Libérii
1996 Vojenský převrat v Sierra Leone
1997 Občanská válka v Kambodži
1998 Etiopsko-eritrejská válka
1998 Povstání Tutsiů v Kongu
1998 Občanská válka Sierra-Leone
1999 Válka v Kosovu
1999 Etiopsko-eritrejská válka
2001 - 2002 Válka v Afghánistánu

Panovníci

623-4 - 658-9                       Sámo
kolem 830 - 846                    Mojmír
846 - 870                              Rostislav
870 - 894                              Svatopluk
894 - 907                               Mojmír II.
kolem 870 - 888-9                Bořivoj
894 - 914                               Spytihněv I.
915 - 921                               Vratislav I.
922(?)                                    Ludmila
922-5 - 929 ci 925               Václav
929 ci 935-972                      Boleslav I.
972 - 999                              Boleslav II.
999 - 1002, 1003                  Boleslav III., zvaný Ryšavý
1002 - 1003                         Vladivoj
1003 - 1004                          Boleslav Chrabrý
1003, 1004 - 1012, 1033 - 1034   Jaromír
1012 - 1033, 1034                  Oldřich
1034 - 1055                             Břetislav I.
1055 - 1061                             Spytihněv II.
1061 - 1092                             Vratislav II.
1092                                        Konrád Brněnský
1092 - 1100                             Břetislav II.
1101 - 1107, 1117 - 1120       Bořivoj II.
1107 - 1109                            Svatopluk
1109 - 1117, 1120- 1125        Vladislav I.
1125 - 1140                             Soběslav I.
1140 - 1172                             Vladislav II.
1172 - 1173, 1178 - 1189        Bedřich
1173 - 1178                             Soběslav II.
1189 - 1191                             Konrád II. Ota
1191 - 1192                            Václav
1193 - 1197                             Jindřich Břetislav
1197                                        Vladislav Jindřich
1192 - 1193, 1197 - 1230       Přemysl I. Otakar
1230 - 1253                             Václav I.
1253 - 1278                             Přemysl Otakar II.
1283 - 1305                             Václav II.
1305 - 1306                             Václav III.
1306 - 1307                             Rudolf Habsburský
1307 - 1310                             Jindřich Korutanský
1310 - 1346                             Jan Lucemburský
1346 - 1378                             Karel IV.
1378 - 1419                             Václav IV.
1419 - 1436 - 1437                  Zikmund Lucemburský
1437 - 1439                             Albrecht Habsburský
1453 - 1457                             Ladislav Pohrobek
1458 - 1471                             Jiří z Poděbrad
1469 - 1490                             Matyáš Korvín
1471 - 1516                             Vladislav Jagellonský
1516 - 1526                             Ludvík Jagellonský
1526 - 1564                             Ferdinand I.
1564 - 1576                             Maxmilián II.
1576 - 1611                             Rudolf II.
1611 - 1619                            Matyáš
1619 - 1620                             Friedrich Falcký
1620 - 1637  vládl Českým zemím císař              Ferdinand II.
1637 - 1657  vládl Českým zemím císař              Ferdinand III.
1657 - 1705  vládl Českým zemím císař              Leopold I.
1705 - 1711  vládl Českým zemím císař              Josef I.
1711 - 1740  vládl Českým zemím císař              Karel IV.
1740 - 1780  vládla Českým zemím císařovna     Marie Terezie
1780 - 1790  vládl Českým zemím císař              Josef II.
1790 - 1792  vládl Českým zemím císař              Leopold II.
1792 - 1835  vládl Českým zemím císař              František I.
1835 - 1848  vládl Českým zemím císař              Ferdinand V.
1848 - 1916  vládl Českým zemím císař              František Josef I.
1916 - 1918  vládl Českým zemím císař              Karel I.
1918 - 1935  prezident CSR:                                       Tomáš Garrigue Masaryk
1935 - 1938  prezident CSR:                                      Edvard Beneš
1938 - 1939  prezident CSR:                                       Emil Hácha
1939 - 1945  prezident Protektorátu Čechy a Morava: Emil Hácha
1940 - 1945  prezident ČSR v exilu:                             Edvard Beneš
1945 - 1948  prezident ČSR:                                       Edvard Beneš
1948 - 1953  prezident ČSR:                                       Klement Gottwald
1953 - 1957  prezident ČSR:                                       Antonín Zápotocký
1957 - 1959  prezident ČSR:                                       Antonín Novotný
1960 - 1968  prezident ČSSR:                                     Antonín Novotný
1968 - 1975  prezident ČSSR:                                     Ludvík Svoboda
1975 - 1989  prezident ČSSR:                                    Gustav Husák
1989 - 1992  prezident ČSFR:                                    Václav Havel
1992             prezident ČR:                                         Václav Havel
 
 

FROM http://ourworld.compuserve.com/homepages/SpanSoft/tl_czech.txt

% Kith and Kin Timeline
FMT DD MMM YYYY
%
?? ??? 512 = Byzantský historik Prokopius zmiňuje Slovany ve střední Evropě
?? ??? 623 > ?? ??? 658 = Sámo vládne sjednoceným slovanským kmenům (Sámova říše)
?? ??? 830 = Vládne kníže Mojmír I. (Velká Morava)
?? ??? 845 = 14 českých velmožů pokřtěno v Řezně
?? ??? 846 = Vládne kníže Rastislav (Velká Morava)
?? ??? 863 = Křesťanská misie Cyrila a Metoděje
?? ??? 870 = Vládne kníže Svatopluk (Velká Morava)
?? ??? 870 = Vládne kníže Bořivoj I. (Čechy)
?? ??? 894 = Vládne kníže Mojmír II. (Velká Morava)
?? ??? 894 = Vládne kníže Spytihněv I. (Čechy)
?? ??? 907 = Nájezdy Maďarů - pád Velké Moravy
?? ??? 915 = Vládne kníže Vratislav I. (Čechy)
15 Sep 921 = Kněžna sv. Ludmila uškrcena na Tetíně
?? ??? 925 = Vládne kníže sv. Václav (Čechy)
28 Sep 935 = Sv. Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem I.
?? Oct 935 = Vládne kníže Boleslav I. "Ukrutný" (Čechy)
?? ??? 955 = Boleslav I. a císař Oto I. poráží Maďary na řece Lechu
?? ??? 972 = Vládne kníže Boleslav II. "Pobožný" (Čechy)
?? ??? 973 = V Praze zřízeno biskupství
?? ??? 982 = Viking Erik Rudý přistává v Grónsku
28 Sep 995 = Boleslav II. nechává povraždit rod Slavníkovců na Libici
23 Jun 997 = Sv. Vojtěch zabit v Prusku
?? ??? 999 = Vládne kníže Boleslav III. "Ryšavý" (Čechy)
?? ??? 1002 = Vládne kníže Vladivoj (Čechy), Čechy říšským lénem
?? Jan 1003 = Vládne kníže Boleslav III. "Ryšavý" (Čechy)
?? Feb 1003 = Boleslav III. masakruje rod Vršovců na masopustní hostině
?? Mar 1003 = Vládne polský kníže Boleslav "Chrabrý", Boleslav III. oslepen a uvězněn (Čechy)
?? ??? 1004 = Vládne kníže Jaromír (Čechy)
?? ??? 1012 = Vládne kníže Oldřich (Čechy)
?? ??? 1030 = Břetislav I. unáší Jitku ze svinibrodského kláštera
?? ??? 1032 = Vznik sázavského kláštera
?? ??? 1034 = Vládne kníže Břetislav I. "český Achilles" (Čechy)
?? ??? 1035 = Jaromír zavražděn zbylými Vršovci (Čechy)
?? ??? 1040 = V Číně objeven knihtisk
?? Aug 1040 = Břetislav I. poráží císaře Jindřicha III. u Domažlic
?? ??? 1054 = Princip seniority
?? ??? 1055 = Vládne kníže Spytihněv II. (Čechy)
?? ??? 1061 = Vládne kníže Vratislav II. (Čechy)
?? ??? 1063 = V Olomouci zřízeno biskupství
?? Apr 1085 = Vratislav II. získává titul českého krále (Čechy)
?? Feb 1092 = Vládne kníže Konrád I. Brněnský (Čechy)
?? Sep 1092 = Vládne kníže Břetislav II. (Čechy)
?? ??? 1096 = První křížová výprava
?? ??? 1099 = Křižáci dobývají Jeruzalém
20 Dec 1100 = Lorek zabíjí Břetislava II. u Zbečna
?? ??? 1101 = Vládne kníže Bořivoj II. (Čechy)
?? ??? 1107 = Vládne kníže Svatopluk (Čechy)
27 Oct 1108 = Svatopluk masakruje rod Vršovců
?? ??? 1109 = Vládne kníže Vladislav I. (Čechy)
21 Sep 1109 = Svatopluk zavražděn (Čechy)
?? ??? 1117 = Vládne kníže Bořivoj II. (Čechy)
?? ??? 1119 = Kosmas píše "Kroniku českou"
?? ??? 1120 = Vládne kníže Vladislav I. (Čechy)
?? ??? 1125 = Vládne kníže Soběslav I. (Čechy)
18 Feb 1125 = Soběslav I. poráží u Chlumce císaře Lothara III.
?? ??? 1140 = Vládne kníže Vladislav II. (Čechy)
11 Jan 1158 = Vladislav II. získává titul českého krále (Čechy)
?? ??? 1162 = Císař Friedrich Barbarossa dobývá s českou pomocí Milán
?? ??? 1172 = Vládne kníže Bedřich (Čechy)
?? ??? 1173 = Vládne kníže Soběslav II. "Selský kníže" (Čechy)
?? ??? 1178 = Vládne kníže Bedřich (Čechy)
?? ??? 1182 = Odtržení Moravy, vznik markrabství moravského
?? ??? 1186 = Znovusjednocení Čech a Moravy
?? ??? 1189 = Vládne kníže Konrád II. Ota (Čechy)
?? ??? 1191 = Vládne kníže Václav (Čechy)
?? ??? 1192 = Vládne kníže Přemysl I. Otakar (Čechy)
?? ??? 1193 = Vládne biskup Jindřich Břetislav (Čechy)
?? Jul 1197 = Vládne kníže Vladislav Jindřich (Čechy)
?? Dec 1197 = Vládne kníže Přemysl I. Otakar (Čechy)
?? ??? 1206 = Čingischán sjednocuje mongolské kmeny
24 Sep 1212 = Zlatá bula sicilská - Přemysl I. Otakar získává dědičný titul českého krále (Čechy)
?? ??? 1230 = Vládne král Václav I. (Čechy)
?? ??? 1233 = Sv. Anežka zakládá v Praze klášter Na Františku
?? ??? 1241 = Tatarští (mongolští) nájezdníci pustoší Moravu
?? ??? 1253 = Vládne král Přemysl II. Otakar "Král železný a zlatý" (Čechy)
?? ??? 1254 = Přemysl Otakar II. táhne proti Prusům, zakládá město Královec
?? ??? 1274 = Olomoucký biskup Bruno uděluje Mravíkovi lénem ves "Murizt"
26 Aug 1278 = Přemysl Otakar II. umírá v bitvě na Moravském poli
?? Sep 1278 = Braniboři v Čechách
?? ??? 1282 = Hladomor v Čechách, místy dokonce kanibalismus
24 May 1283 = Vládne král Václav II. (Čechy)
24 Aug 1290 = Záviš z Falkenštejna sťat před hradem Hluboká
?? ??? 1300 = Václav II. získává polskou korunu
27 Aug 1301 = Václav III. korunován uherským králem
?? ??? 1305 = Vládne král Václav III. (Čechy) poslední Přemyslovec
4 Aug 1306 = Václav III. zavražděn v Olomouci
?? Sep 1306 = Vládne král Jindřich Korutanský (Čechy)
16 Oct 1306 = Vládne král Rudolf I. Habsburský "Král Kaše" (Čechy)
15 Aug 1307 = Vládne král Jindřich Korutanský (Čechy)
?? Dec 1310 = Vládne král Jan Lucemburský "Král cizinec", 1. Lucemburk na trůně (Čechy)
?? ??? 1336 = Jan Lucemburský vylupuje pražskou synagogu
26 Aug 1346 = Král Jan Lucemburský umírá v bitvě u Kresčaku
?? Sep 1346 = Vládne král Karel "Otec vlasti" (Čechy)
?? ??? 1348 = Morová epidemie "Černá smrt" obchází Evropou
7 Apr 1348 = Král Karel zakládá v Praze universitu
5 Apr 1355 = Král Karel získává titul římského císaře jako Karel IV.
?? ??? 1366 = Neúroda a hladomor v Čechách
?? ??? 1378 = Vládne král Václav IV. (Čechy)
?? ??? 1380 = Epidemie moru pustoší Čechy
?? ??? 1389 = Pogrom v pražském ghettu
14 Mar 1402 = Mistr Jan Hus kazatelem v Betlémské kapli
18 Apr 1409 = Dekret kutnohorský
15 Jul 1410 = Bitva u Grunwaldu - Poláci porážejí řád německých rytířů
?? ??? 1411 = První písemná zmínka o obci Mořkov (Morzkow)
6 Jun 1415 = Mistr Jan Hus upálen v Kostnici
30 Jul 1419 = První pražská defenestrace
16 Aug 1419 = Král Václav IV. umírá
?? ??? 1420 > ?? ??? 1436 = Husitská revoluce
5 Jul 1436 = Basilejská kompaktáta
?? Aug 1436 = Vládne král Zikmund Lucemburský "Liška ryšavá"
29 Jul 1438 = Vládne král Albrecht Rakouský (Čechy)
?? ??? 1440 > ?? ??? 1453 = Léta bezvládí
?? ??? 1453 = Vládne král Ladislav Pohrobek "Král Holec" (Čechy)
28 May 1453 = Turci dobývají Konstantinopol
2 Mar 1458 = Jiří z Poděbrad zvolen českým králem "Husitský král" (Čechy)
31 Mar 1462 = Papež jednostranně ruší basilejská kompaktáta
?? Jun 1463 = Jiří z Poděbrad koncipuje projekt evropské kolektivní bezpečnosti
27 May 1471 = Vladislav Jagellonský zvolen českým králem "Král Dobře" (Čechy)
?? Jul 1490 = Vladislav Jagellonský uherským králem
?? ??? 1492 = Kryštof Kolumbus v Americe
?? ??? 1499 = V Praze založen pivovar "U Fleků"
?? ??? 1500 = Vladislavské zřízení zemské
?? ??? 1516 = Vládne král Ludvík Jagellonský "Král Dítě" (Čechy)
?? ??? 1521 = Hernando Cortéz dobývá aztéckou říši v Mexiku
29 Aug 1526 = Bitva u Moháče - král Ludvík Jagellonský umírá
23 Oct 1526 = Římský císař Ferdinand Habsburský zvolen českým králem (Čechy)
?? ??? 1530 = Francisco Pizzaro dobývá říši Inků v Peru
?? ??? 1543 = M. Koperník publikuje "O obězích nebeských těles"
?? ??? 1555 = Augšpurský mír
?? ??? 1564 = Římský císař Maxmilián II. českým králem (Čechy)
?? ??? 1575 = Česká konfese
?? ??? 1576 = Římský císař Rudolf II. českým králem (Čechy)
?? ??? 1584 = Čechy a Morava přistupují na gregoriánský kalendář
28 Mar 1592 = Narodil se Jan Ámos Komenský
?? ??? 1594 = Bible kralická
?? ??? 1600 = Giordano Bruno upálen
9 Jul 1609 = Majestát Rudolfa II.
23 May 1611 = Římský císař Matyáš českým králem (Čechy)
23 May 1618 = Druhá pražská defenestrace (počátek třicetileté války)
26 Aug 1619 = Friedrich Falcký "Zimní král" zvolen českým králem (Čechy)
?? ??? 1620 = Římský císař Ferdinand II. českým králem (Čechy)
8 Nov 1620 = Bitva na Bílé hoře - porážka českých stavů
21 Jun 1621 = Poprava 21 vůdců povstání českých stavů
10 May 1627 = Obnovené právo a zřízení zemské
?? ??? 1628 = Vypovězení protestantů, více než 100 000 lidí odchází do exilu
?? ??? 1634 = Albrecht z Valdštejna zavražděn v Chebu
?? ??? 1637 = Římský císař Ferdinand III. českým králem (Čechy)
24 Oct 1648 = Vestfálský mír (konec třicetileté války)
?? ??? 1657 = Římský císař Leopold I. českým králem (Čechy)
?? ??? 1658 = J. Á. Komenský vydává v Norimberku učebnici "Orbis pictus"
?? ??? 1672 = Bohuslav Balbín píše dílo "Obrana jazyka českého"
?? ??? 1678 = Čarodějnické procesy na Šumpersku, během 5 let upáleno 104 osob
?? ??? 1680 = Velké selské povstání
12 Sep 1683 = Turci poraženi u Vídně
?? ??? 1693 = Porážka Chodů
?? Jun 1695 = Nenásilná selská vzpoura na hukvaldském panství
28 Sep 1695 = Jan Sladký Kozina popraven v Plzni
?? May 1705 = Římský císař Josef I. českým králem (Čechy)
?? ??? 1711 = Římský císař Karel VI. českým králem (Čechy)
17 Mar 1713 = Slovenský zbojník Juraj Jánošík popraven v Liptovském Mikuláši
19 Apr 1713 = Pragmatická sankce
?? ??? 1723 = Praha osvětlena olejovými lampami
?? ??? 1735 = Carl Linné publikuje "Systema Naturae"
20 Oct 1740 = Římská císařovna Marie Terezie českou královnou (Čechy)
16 Dec 1740 = Pruský vpád do Slezska
28 Jul 1742 = Berlínský mír - Marie Terezie ztrácí téměř celé Slezsko
?? ??? 1753 = Patent o sčítání lidu
?? ??? 1757 = Dokončen tereziánský katastr
?? ??? 1762 = Bankocetle - první papírové peníze na našem území
?? ??? 1771 = Hladomor v Čechách a na Moravě (200 000 obětí)
6 Dec 1774 = Všeobecný školní řád - povinná školní docházka
?? ??? 1775 = Selské bouře v Čechách
4 Jul 1776 = USA vyhlašuje nezávislost
?? ??? 1780 = Římský císař Josef II. českým králem (Čechy)
13 Oct 1781 = Josef II. vydává Toleranční patent
1 Nov 1781 = Josef II. ruší nevolnictví
29 Oct 1787 = Mozart diriguje v Praze premiéru své opery "Don Giovanni"
?? ??? 1789 = Dokončen josefínský katastr
14 Jul 1789 = Pád Bastily - počátek revoluce ve Francii
?? ??? 1790 = Římský císař Leopold II. českým králem (Čechy)
?? ??? 1792 = Římský císař František I. českým králem (Čechy)
?? ??? 1796 = Josef Haydn komponuje rakouskou hymnu (nynější německá hymna)
14 Jun 1798 = František Palacký, český historik a politik, narozen v Hodslavicích
2 Dec 1805 = Napoleon poráží rakouská a ruská vojska v bitvě u Slavkova
6 Aug 1806 = Konec Svaté říše římské národa německého
?? ??? 1811 = Státní bankrot Rakouska
13 Jun 1815 = Napoleon poražen u Waterloo
26 Sep 1815 = Svatá aliance
16 Sep 1817 = Rukopis královédvorský
?? Nov 1818 = Rukopis zelenohorský
?? ??? 1827 = Bratranci Veverkové vynalézají ruchadlo
21 Dec 1834 = Premiéra frašky "Fidlovačka"
?? ??? 1835 = Rakouský císař Ferdinad V. "Dobrotivý" českým králem (Čechy)
?? ??? 1836 = K. H. Mácha píše "Máj"
?? ??? 1848 = Rakouský císař František Josef I. českým králem (Čechy)
?? Jun 1848 = Povstání v Praze
?? Dec 1851 = K. H. Borovský poslán do vyhnanství do Brixenu
20 Oct 1860 = Říjnový diplom
20 Oct 1860 = Alfred Nobel vynalezl dynamit
9 Apr 1865 = Konec občanské války v USA
3 Jul 1866 = Pruská vojska porážejí Rakousko u Sadové (u Hradce Králové)
?? Dec 1867 = Prosincová ústava
?? ??? 1893 = Antonín Dvořák komponuje symfonii "Z Nového světa"
28 Dec 1895 = Bří Lumiérové vynalézají kinematograf
?? ??? 1897 = Všeobecné hlasovací právo
18 Jun 1898 = Zrod české kinematografie - Jan Kříženecký předvádí své snímky
?? ??? 1904 = Leoš Janáček komponuje operu "Její pastorkyňa"
?? ??? 1907 = Všeobecné rovné hlasovací právo
14 Dec 1911 = Roald Amundsen dosáhl severního pólu
15 Apr 1912 = Zkáza Titanicu, 1503 obětí
28 Jul 1914 = Následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d'Este zabit v Sarajevu
?? ??? 1916 = Rakouský císař Karel I. českým králem (Čechy)
2 Jul 1917 = Čs. legie vítězí v bitvě u Zborova
7 Nov 1917 = Bolševická revoluce v Petrohradě
28 Oct 1918 = Vznik Československa - vyhlášení nezávislosti
14 Nov 1918 = T.G. Masaryk "prezident Osvoboditel" prezidentem Československa
?? ??? 1920 = Jaroslav Hašek začíná psát "Osudy dobrého vojáka Švejka"
18 May 1923 = Zahájeno rozhlasové vysílání v Československu
?? ??? 1925 = Franz Kafka píše "Proces"
24 Oct 1929 = Krach na newyorské burze, počátek světové hospodářské krize
30 Jan 1933 = Adolf Hitler říšským kancléřem v Německu
?? Dec 1935 = Edvard Beneš prezidentem Československa
18 Jul 1936 = Počátek občanské války ve Španělsku
29 Sep 1938 = Mnichovská dohoda, Československo ztrácí pohraničí
14 Mar 1939 = Slovensko vyhlašuje samostatnost
15 Mar 1939 = Německo obsazuje Čechy a Moravu, Emil Hácha - státní prezident
3 Sep 1939 = Německo napadá Polsko, počátek 2. svět. války
28 Oct 1939 = Nacisté střílejí na studentskou demonstraci v Praze
17 Nov 1939 = Student Jan Opletal umírá na následky zranění
22 Jun 1941 = Německo napadá Sovětský svaz
7 Dec 1941 = Japonsko bombarduje Pearl Harbor, vstup USA do války
27 May 1942 = Říšský protektor Reinhard Heydrich zabit čs. vlastenci
10 Jun 1942 = Obec Lidice vyhlazena nacisty
31 Jan 1943 = Rudá armáda poráží Němce u Stalingradu
29 Aug 1944 = Počátek SNP
?? May 1945 = Edvard Beneš prezidentem Československa
9 May 1945 = Sovětské tanky v Praze, konec 2. světové války v Evropě
29 Jun 1945 = Československo ztrácí Podkarpatskou Rus ve prospěch SSSR
6 Aug 1945 = Na Hirošimu svržena atomová bomba
?? Jan 1946 = Počátek organizovaného odsunu německého obyvatelstva
?? Jul 1947 = Katastrofální sucho v Československu
25 Feb 1948 = Komunisté se chápou moci
10 Mar 1948 = Smrt Jana Masaryka
14 Jun 1948 = Klement Gottwald prezidentem
5 Mar 1953 = J. V. Stalin umírá v Kuncevu
21 Mar 1953 = Antonín Zápotocký prezidentem Československa
1 May 1953 = Zahájeno TV vysílání v Československu
30 May 1953 = Edmund Hillary dosahl vrcholu Mt. Everestu
?? Jun 1953 = Měnová reforma, dělníci v Plzni se bouří
14 May 1955 = Vznik Varšavské smlouvy
?? ??? 1956 = XX. sjezd KSSS, N.S. Chruščov kritizuje Stalinovu epochu
?? Nov 1956 = Povstání v Maďarsku potlačeno armádou SSSR
19 Jan 1957 = Antonín Novotný prezidentem Československa
?? ??? 1959 = Jaroslav Heyrovský získává Nobelovu cenu za chemii
12 Apr 1961 = První člověk ve vesmíru - sovětský kosmonaut Jurij Gagarin
13 Aug 1961 = Počátek stavby berlínské zdi
22 Nov 1963 = Americký prezident J. F. Kennedy zavražděn v Dallasu
7 Aug 1964 = Počátek války ve Vietnamu
5 Jan 1968 = Proreformní Alexander Dubček zvolen generálním tajemníkem KSČ
30 Mar 1968 = Generál Ludvík Svoboda prezidentem Československa
4 Apr 1968 = Martin Luther King zavražděn
21 Aug 1968 = Československo obsazeno vojsky 5 států Varšavské smlouvy
30 Oct 1968 = Zákon o Československé federaci
16 Jan 1969 = Protestní sebeupálení studenta Jana Palacha v Praze
19 Jan 1969 = Student Jan Palach umírá v Praze
?? Apr 1969 = "Hokejové události", A. Dubček nahrazen G. Husákem
27 Jan 1973 = Konec války ve Vietnamu
29 May 1975 = Gustáv Husák prezidentem Československa
?? ??? 1976 = Uvězněni rockeři z undergroundové skupiny "Plastic People of the Universe"
?? Jan 1977 = Charta 77
2 Mar 1978 = Vladimír Remek, náš první kosmonaut ve vesmíru
?? ??? 1980 = V Polsku vzniká odborový svaz Solidarita
?? Dec 1981 = Generál Jaruzelski vyhlašuje stanné právo v Polsku
?? ??? 1984 = Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu
?? May 1984 = Přemnožení mandelinky bramborové v Československu
26 Apr 1986 = Havárie jaderné elektrárny v Černobylu
9 Nov 1989 = Pád berlínské zdi
17 Nov 1989 = Násilné potlačení studentské demonstrace v Praze
24 Nov 1989 = Miloš Jakeš odstupuje z funkce generálního tajemníka KSČ
29 Dec 1989 = Václav Havel prezidentem Československa
23 Aug 1990 = Irácká anexe Kuvajtu
?? Oct 1990 = Sjednocení Německa
?? ??? 1991 = Rozpuštění Varšavské smlouvy
28 Feb 1991 = Kuvajt osvobozen, konec války ve Perském zálivu
?? Jun 1991 = Území Československa opouští poslední sovětský voják
?? Aug 1991 = Počátek rozpadu SSSR
1 Jan 1993 = Konec Československa, vznik České republiky a Slovenské republiky
26 Jan 1993 = Václav Havel prezidentem České republiky
?? Jul 1997 = Katastrofální záplavy na Moravě si vyžádaly desítky obětí